Whistleblowerordning


At sige, hvad du mener, er positivt i REMA 1000

Værdidrevet ledelse handler også om at fremme en bedre arbejdskultur gennem åbenhed og god kommunikation i hele organisationen. Dette giver os mulighed for at rette op på forhold og udvikle forretningen positivt. I REMA 1000 opfordrer vi, i første omgang, alle til at tale med hinanden og ikke om hinanden. Er det ikke muligt, kan sagen tages op med den ansvarlige leder og derefter Arbejdsmiljørepræsentanten eller Tillidsrepræsentanten. Løser det ikke situationen, har vi etableret en Whistleblowerordning, der gør det muligt for medarbejdere og eksterne leverandører at varsle om kendskab til eller mistanke om ulovlige handlinger og uacceptabel adfærd, der strider imod vores værdier – uden at det går ud over whistlebloweren.


Hvad er varsling ?

Varsling er at underrette om mulige overtrædelser i REMA 1000 uden at bruge de almindelige rapporteringsmekanismer. REMA 1000 opfordrer alle til at underrette om handlinger, der kan true virksomhedens økonomi og/eller omdømme.

Eksempler på forhold der kan varsles om:

  • Mistanke om bedrageri, korruption, tyveri, regnskabsovertrædelser eller dokumentforfalskning
  • Fejlrapportering eller manipulation af oplysninger
  • Chikane, mobning, diskriminering, racisme eller dårligt arbejdsmiljø
  • Andre overtrædelser af helse, arbejdsmiljø eller sikkerhed
  • Handlinger som bryder med REMA 1000’s værdier


Hvordan varsler du?

Udfyld formularen for varslinger ved at følge dette link: https://trustcom.pwc.no/rema1000?language=da

Du sender derved dit varsel til PwC, der behandler varslingen. Whistlebloweren beslutter hvilke oplysninger, der skal gives.

For at sikre tilstrækkelig information til at kunne følge op på varslingen, bør de afgivne informationer indeholde så mange detaljer som muligt, og, hvis de er tilgængelige, underbyggende beviser. Varslingen bør som minimum indeholde oplysninger om:

  • Tidspunkt eller periode og sted for hændelsen
  • Specifikke oplysninger om hændelsen og grundlaget som du bygger det på
  • Enhver person, du mener, har kendskab til den hændelse, du varsler

Du kan rapportere anonymt. Dog kan en korrekt undersøgelse være vanskelig, hvis de angivne oplysninger ikke kan testes eller verificeres. Vi opfordrer derfor dig til at oplyse det fulde navn, så efterforskeren hos PwC er i stand til at indhente yderligere oplysninger fra dig, hvis det er nødvendigt. Du kan også vælge at være anonym over for REMA 1000, men at afsløre din identitet for PwC, der modtager dit varsel. Enhver whistleblower, som indsender et varsel, kan gøre det uden frygt for repressalier.


Read in English